Zeměpis - kvinta / I. ročník


1.D

Pomůcky:

atlas světa, učebnice Lidé a Země, velký nelinkovaný sešit, rýsovací pomůcky a kalkulačka

Úkoly

1. Trenažery Holubec - svět - členitost pobřeží a povrch

Evropa a Asie - do 15.10.2014

2. Eurorébus

soutěž s Terra klubem

3. Aktuality - ze světa

samostatný projev studenta - cca 3 minuty